GABY SCHAFFRATH

Met veel passie heb ik 18 jaar leiding gegeven aan professionals. In deze periode heb ik ervaren wat mijn impact is op het gedrag, de motivatie en het werkplezier van medewerkers enerzijds en het meekrijgen van directie, stakeholders en externe klanten anderzijds. Met vallen en weer opstaan, schakelen tussen harde en zachte kwaliteiten heb ik geleerd om te gaan en staan voor wie ik echt ben. En ja dit vraagt om lef hebben en dat betekent angst voelen en toch vanuit vertrouwen mijn hart volgen. Het mooie is dat het dan gaat stromen en de successen als vanzelf komen.

Mijn missie is om jou als leidinggevende te inspireren en te helpen meer verbinding te maken met wie je echt bent, juist als het spannend wordt. Hiermee wil ik het verschil maken en een bijdrage leveren aan een mooiere wereld.

Paulien Peltzer

PAULIEN PELTZER

Al mijn werkbare leven lang mag ik deel uitmaken van de boeiende mens binnen organisaties. Ik mag met mensen optrekken, naast ze staan, achter ze staan en ze ook weer loslaten. Aan het begin van mijn loopbaan gaf ik met grote betrokkenheid leiding aan individuen en projectteams. De afgelopen 20 jaar trainde en coachte ik vele leidinggevenden en medewerkers met name tijdens ingrijpende transitieprocessen. Steeds opnieuw word ik geraakt door ons grote aanpassingsvermogen waarin we onze eigen kracht kwijtraken. Dat we niet kunnen of durven te leven naar wie we zijn en naar wat we voelen en werkelijk willen. In de achterliggende jaren heb ik ervaren hoe krachtig ik ben als ik hardop uitspreek wat er in mijn hart leeft. Dat geeft zo’n vrijheid. Dat is ultiem. Daarvoor is steeds weer moed nodig. En vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Met vallen en opstaan.

Ik wil bijdragen aan een wereld waar mensen respectvol met elkaar omgaan en elkaar accepteren zoals ze zijn. Op mijn eigen wijze begeleid ik jou graag op je leiderschap pad, met eerlijkheid, humor, warmte en respect.

ONZE WAARDEN

"ECHT zijn" staat voor Eigenaarschap, Congruent, Hartelijk, Transparant.